Tydzień z Internetem sposobem na cyfryzację społeczeństwa


Kampania społeczna sposobem na cyfryzację społeczeństwa.

Niewątpliwie dla większości z nas przygoda z Internetem trwa znacznie dłużej niż tytułowy tydzień, ale dla znacznej grupy społeczeństwa wirtualny świat to w dalszym ciągu ziemia nieznana, ale dzięki takim akcjom społecznym, jak właśnie Tydzień z Internetem, może to być ich ziemia obiecana. Coroczna, ogólnoeuropejska akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Głównym celem jest przybliżenie dobrodziejstw Internetu, zaprezentowanie ciekawych i praktycznych sposobów wykorzystania nowych technologii. Polska w 2017 roku znalazła się na drugim miejscu pod względem liczby uczestników kampanii. I Syntcom w tym zasługa. Polecamy kolejną edycję, już w 2018.