kampania społeczna


Kampania społeczna sposobem na cyfryzację społeczeństwa. Niewątpliwie dla większości z nas przygoda z Internetem trwa znacznie dłużej niż tytułowy tydzień, ale dla znacznej grupy społeczeństwa wirtualny świat to w dalszym ciągu ziemia nieznana, ale dzięki takim akcjom społecznym, jak właśnie Tydzień z Internetem, może to być ich ziemia obiecana. Coroczna, […]

Tydzień z Internetem sposobem na cyfryzację społeczeństwa